املاک من و تو خرید و فروش ویلا در خزرشهر شمالی و جنوبی خرید و فروش ویلا در شهرک دریاکنار مشارکت در ساخت در بابلسر پیمانکاری آپارتمان و ویلا از نقشه تا کلید 09116392262 دفتر مرکزی: شهرک دریاکنار http://taktower.com 2018-06-18T15:13:03+01:00 text/html 2018-06-14T04:37:16+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 320 متری در شهرک خانه دریا + عکس http://taktower.com/post/666 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b>فروش ویلای دوبلکس 320 متری در <a href="http://taktower.com/post/category/29#.WyHygyC-nIU" target="_blank" title="خرید ویلا در خانه دریا,شهرک خانه دریا,فروش ویلا در خانه دریا,ویلای دوبلکس در خانه دریا,عکس ویلای خانه دریا,قیمت ویلا در خانه دریا">شهرک خانه دریا</a> + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://taktower.com/post/category/29#.WyHygyC-nIU" target="_blank" title="خرید ویلا در خانه دریا,شهرک خانه دریا,فروش ویلا در خانه دریا,ویلای دوبلکس در خانه دریا,عکس ویلای خانه دریا,قیمت ویلا در خانه دریا"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/jao19tj0jn3g.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="432" height="324"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-06-11T07:07:09+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس http://taktower.com/post/665 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b>فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://taktower.com" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک صفاییه بابلسر"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/9j9cw4n13y7f.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-05-05T06:58:08+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر http://taktower.com/post/664 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در <a href="http://taktower.com/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی">خزرشهر جنوبی</a> + تصاویر<br></b></font><br><a href="http://taktower.com" target="_blank" title="عکس ویلا شهرک خزرشهر"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/sjjy24id13st.jpg" alt="3.jpg" class="img-fluid" width="428" height="321"></a></div> text/html 2018-04-28T05:31:53+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان شیک 72 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://taktower.com/post/663 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش آپارتمان شیک 72 متری در <a href="http://taktower.com/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکسها</font></b><br><br></div><div id="15248937855784058"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GBbNn/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-21T05:37:23+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://taktower.com/post/662 <br><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 200 متری در <a href="http://taktower.com/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br></font></b><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/20so5bgopa1d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="420" height="314"></div> text/html 2018-04-08T07:39:06+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 220 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس http://taktower.com/post/661 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 220 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس<br><br></b><div id="15231731437019606"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eWmLv/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div></div></font></div> text/html 2018-03-28T22:46:55+01:00 taktower.com مهدی علیزاده خرید آپارتمان 72 متری در نخست وزیری بابلسر + تصاویر http://taktower.com/post/660 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خرید آپارتمان 72 متری در نخست وزیری بابلسر مجتمع پرستو<br><br></b></font></div><div id="15222773124691359"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/FMCRQ/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div></div> text/html 2018-02-22T05:43:16+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دو طبقه 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://taktower.com/post/659 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دو طبقه 150 متری در <a href="http://taktower.com/post/tag/شهرک+دریاکنار" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر<br></b></font><br><a href="http://taktower.com/post/category/11" target="_blank" title="شهرک دریاکنار"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tm2tggwvxnh9.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="468" height="350"></a></div> text/html 2018-02-16T07:54:21+01:00 taktower.com مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://taktower.com/post/658 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></b></font></div><div id="15187676453447688"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YeBpm/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-01-29T06:31:26+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://taktower.com/post/657 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/8hefttqqjnes.jpg" class="pic" alt="1.jpg" height="348" width="465"></b></font></div> text/html 2018-01-21T06:36:22+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس http://taktower.com/post/656 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="1516517646617068"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ofec4/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-16T07:42:05+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس http://taktower.com/post/655 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div id="15160885224635266"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGCP8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-01-13T07:47:24+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و تصویر http://taktower.com/post/654 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و تصویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15158296002199612"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lgbAG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-01-07T08:48:44+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://taktower.com/post/653 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font></b><br></div><div id="15153148581759271"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oymDu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-28T05:48:55+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 170 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://taktower.com/post/652 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 170 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://taktower.com/post/category/9" target="_blank" title="عکس ویلای خزرشهر شمالی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00909/m3rpmz9frp7j.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="441" height="330"></a></div>