املاک من و تو خرید و فروش ویلا در خزرشهر شمالی و جنوبی خرید و فروش ویلا در شهرک دریاکنار مشارکت در ساخت در بابلسر پیمانکاری آپارتمان و ویلا از نقشه تا کلید 09116392262 دفتر مرکزی: شهرک دریاکنار http://taktower.mihanblog.com 2017-06-25T23:27:34+01:00 text/html 2017-06-23T14:15:53+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای لوکس 300 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/625 <br><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=1&amp;id=mt7a77w49vg5hdr&amp;w=500&amp;h=300" scrolling="no" hspace="0" name="alir" style="border:1px solid #BBBBBB;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;margin:0" width="500" height="300" align="middle" frameborder="0"></iframe><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></center><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">اسلاید شو</a></h2></div><!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> text/html 2017-06-14T13:42:37+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/624 <br><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=1&amp;id=f0e42mqzxjmm1hb&amp;w=500&amp;h=300" scrolling="no" hspace="0" name="alir" style="border:1px solid #BBBBBB;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;margin:0" width="500" align="middle" height="300" frameborder="0"></iframe><br><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></center><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">اسلاید شو</a></h2></div><!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> text/html 2017-06-06T07:30:41+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 67 متری در شهرک ساحلی دریاکنار + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/623 <br><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=1&amp;id=gouwksa6o66gi27&amp;w=500&amp;h=300" scrolling="no" hspace="0" name="alir" style="border:1px solid #BBBBBB;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;margin:0" width="500" height="300" align="middle" frameborder="0"></iframe><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></center><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">اسلاید شو</a></h2></div><!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> text/html 2017-05-29T07:47:22+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای لوکس 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/622 <br><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=1&amp;id=nkany24mj-s6ntb&amp;w=500&amp;h=300" scrolling="no" hspace="0" name="alir" style="border:1px solid #BBBBBB;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;margin:0" width="500" height="300" align="middle" frameborder="0"></iframe><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></center><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">اسلاید شو</a></h2></div><!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> text/html 2017-05-24T06:17:14+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 280 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/621 <br><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=1&amp;id=2dktqe9j0omy6cg&amp;w=500&amp;h=300" scrolling="no" hspace="0" name="alir" style="border:1px solid #BBBBBB;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;margin:0" width="500" height="300" align="middle" frameborder="0"></iframe><br><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></center><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">اسلاید شو</a></h2></div><!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> text/html 2017-05-21T06:33:44+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/620 <br><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=1&amp;id=r0r7ot4y85sjolv&amp;w=500&amp;h=300" scrolling="no" hspace="0" name="alir" style="border:1px solid #BBBBBB;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;margin:0" width="500" height="300" align="middle" frameborder="0"></iframe><br><br><b><font size="2">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></center><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">اسلاید شو</a></h2></div><!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> text/html 2017-05-17T07:39:06+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای لوکس با بنای 520 متر در خزرشهر جنوبی + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/619 <br><center><br></center><div align="center"><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=1&amp;id=ua6y2imhd7c4bxi&amp;w=500&amp;h=300" scrolling="no" hspace="0" name="alir" style="border:1px solid #BBBBBB;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;margin:0" width="500" height="300" align="middle" frameborder="0"></iframe></div><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">اسلاید شو</a></h2></div><!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> text/html 2017-05-03T06:14:49+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای شیک 200 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/617 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای شیک 200 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر<br></b></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265382/villasafaieh/1.jpg"></div> text/html 2017-05-01T07:22:58+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش مغازه تجاری 600 متری در خیابان اصلی شهرک دریاکنار + عکس http://taktower.mihanblog.com/post/616 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش مغازه تجاری 600 متری در خیابان اصلی شهرک دریاکنار + عکس<br></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00878/4qrzojrcc1ux.jpg" class="pic" alt="shop.jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></div><br> text/html 2017-04-29T05:53:19+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 400 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/615 <br><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای دوبلکس 400 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر<br></font></b><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265382/Darya400Dup/1.jpg" width="397" height="298"></div><br> text/html 2017-04-27T06:04:49+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 142 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/614 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای دوبلکس 142 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر<br></b></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265382/safaieh2/1.jpg"></div> text/html 2017-04-24T06:20:19+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلا با بنای 120 متر در خزرشهر شمالی + تصاویر http://taktower.mihanblog.com/post/613 <br><br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلا با بنای 120 متر در خزرشهر شمالی + تصاویر<br></b></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/407/1218639/khazr/1.jpg"></div> text/html 2017-04-22T06:56:26+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 102 متری نوساز در شهرک دریاکنار + عکس http://taktower.mihanblog.com/post/612 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 102 متری نوساز در شهرک دریاکنار + عکس<br></b></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265382/ApartmentDK102/1.jpg" width="366" height="366"></div> text/html 2017-04-16T06:02:57+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 78 متری در خیابان فلسطین در بابلسر + عکس http://taktower.mihanblog.com/post/611 <br><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b>فروش آپارتمان 78 متری در خیابان فلسطین جنب پل کابلی در بابلسر + عکس<br></b></font></font></b><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1435281/Apartment/1.jpg"></div> text/html 2017-04-13T17:39:50+01:00 taktower.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 72 متری در شهرک خانه دریا + ویدیو http://taktower.mihanblog.com/post/610 <br><div id="14921048756130956"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/adVqZ?data[rnddiv]=14921048756130956&amp;data[responsive]=yes"></script></div>