املاک من و تو خرید و فروش ویلا در خزرشهر شمالی و جنوبی خرید و فروش ویلا در شهرک دریاکنار مشارکت در ساخت در بابلسر پیمانکاری آپارتمان و ویلا از نقشه تا کلید 09116392262 دفتر مرکزی: شهرک دریاکنار http://taktower.com 2017-12-10T02:15:58+01:00 text/html 2017-12-03T08:55:35+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم http://taktower.com/post/648 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15122914363046197"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/vbyoK?data[rnddiv]=15122914363046197&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-11-22T07:49:35+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری در شهرک ساحلی دریاکنار + فیلم http://taktower.com/post/647 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 110 متری در شهرک ساحلی دریاکنار + فیلم <br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div id="15113664307647770"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JQcUC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-18T06:40:43+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://taktower.com/post/646 <br><div id="15109883673767041"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/l90tI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-12T06:30:27+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 120 متری در نخست وزیری بابلسر + فیلم http://taktower.com/post/645 <br><div id="15104694799442468"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/mwT0x/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-10T08:52:17+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای نوساز 500 متری در شهرک امیرآباد نور + فیلم http://taktower.com/post/644 <br><div id="15103040904114948"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7ZA4H/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font size="1" face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-11-06T06:41:23+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 250 متری در شهرک صفاییه بابلسر + فیلم http://taktower.com/post/643 <br><div id="15099509176519290"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rY2Z8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-03T10:20:24+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://taktower.com/post/642 <br><div id="15097045077252513"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/jIL0Q/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-10-30T12:12:15+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش کارخانه لوازم یدکی نساجی در بابلسر + فیلم http://taktower.com/post/68 <br><div id="15094418237184130"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fEaLW/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-10-26T06:16:25+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاسر + فیلم http://taktower.com/post/641 <br><div id="15089985681665253"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Rg9PS/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-10-17T05:37:26+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 170 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + فیلم http://taktower.com/post/640 <br><div id="15082186873611186"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/aJbiM/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-10-08T05:50:14+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 250 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://taktower.com/post/639 <div id="15074413892570714"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/t08vl/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font></div></div> text/html 2017-10-02T08:04:09+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 300 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://taktower.com/post/638 <br><div id="15069289708426573"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/RiMaG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font size="1" face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-09-23T06:53:09+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 90 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://taktower.com/post/637 <br><div id="15061456478125867"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ocqip/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-09-19T06:13:05+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://taktower.com/post/636 <br><div id="15057971608930262"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GJcsK/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><br></div><div align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b></font><br></div> text/html 2017-09-15T06:21:39+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری دوبلکس در خزرشهر جنوبی + فیلم http://taktower.com/post/635 <br><div id="15054540024546235"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/BnuOI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div>