املاک من و تو خرید و فروش ویلا در خزرشهر شمالی و جنوبی خرید و فروش ویلا در شهرک دریاکنار مشارکت در ساخت در بابلسر پیمانکاری آپارتمان و ویلا از نقشه تا کلید 09116392262 دفتر مرکزی: شهرک دریاکنار http://taktower.com 2018-02-16T13:46:48+01:00 text/html 2018-02-16T07:54:21+01:00 taktower.com مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://taktower.com/post/658 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></b></font></div><div id="15187676453447688"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YeBpm/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-01-29T06:31:26+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://taktower.com/post/657 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/8hefttqqjnes.jpg" class="pic" alt="1.jpg" height="348" width="465"></b></font></div> text/html 2018-01-21T06:36:22+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس http://taktower.com/post/656 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="1516517646617068"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ofec4/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-16T07:42:05+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس http://taktower.com/post/655 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div id="15160885224635266"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGCP8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-01-13T07:47:24+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و تصویر http://taktower.com/post/654 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و تصویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15158296002199612"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lgbAG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-01-07T08:48:44+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://taktower.com/post/653 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس</font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font></b><br></div><div id="15153148581759271"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oymDu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-28T05:48:55+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 170 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://taktower.com/post/652 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 170 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://taktower.com/post/category/9" target="_blank" title="عکس ویلای خزرشهر شمالی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00909/m3rpmz9frp7j.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="441" height="330"></a></div> text/html 2017-12-25T08:18:46+01:00 taktower.com مهدی علیزاده خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://taktower.com/post/651 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار&nbsp; + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15141901043669168"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/W1XpC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-17T08:27:43+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم http://taktower.com/post/650 <font color="#FF6600"><br></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><b><br></b></font></div><div id="15134994771763472"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iL0vj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-12T06:41:59+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر http://taktower.com/post/649 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00907/424h8y6w8g9d.jpg" class="pic" alt="3.jpg" width="477" height="371"></div> text/html 2017-12-03T08:55:35+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم http://taktower.com/post/648 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15122914363046197"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/vbyoK?data[rnddiv]=15122914363046197&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-11-22T07:49:35+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری در شهرک ساحلی دریاکنار + فیلم http://taktower.com/post/647 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 110 متری در شهرک ساحلی دریاکنار + فیلم <br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div id="15113664307647770"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JQcUC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-18T06:40:43+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://taktower.com/post/646 <br><div id="15109883673767041"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/l90tI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-12T06:30:27+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 120 متری در نخست وزیری بابلسر + فیلم http://taktower.com/post/645 <br><div id="15104694799442468"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/mwT0x/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-10T08:52:17+01:00 taktower.com مهدی علیزاده فروش ویلای نوساز 500 متری در شهرک امیرآباد نور + فیلم http://taktower.com/post/644 <br><div id="15103040904114948"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7ZA4H/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font size="1" face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div>